Współpraca z firmą remontowo-wykończeniową: umowa, płatności

Współpraca z firmą remontowo-wykończeniową: umowa, płatności

Współczesny rynek nieruchomości generuje gigantyczny popyt na usługi remontowo-wykończeniowe. Wielu fachowców pracuje bez podparcia umową. W jaki sposób powinny przebiegać płatności w przypadku remontu oraz co daje nam w praktyce zawarcie umowy?

W ostatnich latach obserwujemy (gigantyczny) boom na inwestycje deweloperskie. W całej Polsce powstają setki nowych mieszkań, a to powoduje, że znalezienie firmy remontowej, albo fachowca w dziedzinie wykończeniowej, w niezbyt odległym terminie graniczy z cudem. W praktyce ludzie często zlecają pracę osobom z polecenia, które np. dorabiają sobie, świadcząc usługi remontowe. Należy pamiętać, że świadczenie jakichkolwiek usług bez fiskalizacji jest nielegalne. Umowa jest nie tylko konieczna, ale daje prawne podparcie, regulujące zakres prac, płatności i przewiduje ewentualne sytuacje sporne.

Umowa – gwarancja bezpieczeństwa

Przede wszystkim umowa o świadczenie usług remontowych powinna być zawarta w formie papierowej. Ustny rodzaj umowy także ma moc prawną, jednak nastręcza problemów w sytuacjach spornych, ponieważ musimy dysponować dowodami na jej zawartość. Przykładowo: jeżeli zlecamy wykończenie łazienki, podstawą roszczeń będą faktury za materiały, czy zeznania osób trzecich. Umowa w formie papierowej daje nam możliwość precyzyjnego określenia kształtu usługi: od terminów, po rodzaj płatności. W umowie takiej możemy zawrzeć wszelkie możliwe sytuacje, np. karę za niedotrzymanie terminu. Im większą pulę zdarzeń przewidują zapisy w umowie, tym większe bezpieczeństwo.

Co powinna zawierać umowa?

Przede wszystkim wszystkie niezbędne informacje, które standardowo wykorzystuje się w umowach, a także szereg zapisów charakterystycznych dla tego rodzaju umowy:

 • miejsce,
 • czas zawarcia,
 • określenie stron kontraktu (klient, usługodawca),
 • precyzyjne określenie zakresu usług,
 • formę rozliczenia,
 • termin wykonania,
 • konsekwencje niewywiązania się z umowy przez strony,
 • określać system realizacji prac,
 • sposób finansowania materiałów budowlanych.

Ponadto do umów często dołącza się protokoły i potwierdzenia z oddania lokalu do remontu, a także zapisy, które przewidują sytuacje, w których zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac (niebędących przedmiotem umowy).

Jak się rozliczać?

Istnieją dwa główne rodzaje rozliczania umów usług remontowo-budowalnych (w Krakowie zapraszamy do M2jelec!)

 • ryczałtowo: z góry określa się wynagrodzenie za wszystkie prace, firma lub fachowiec nie może żądać podniesienia wynagrodzenia;
 • na podstawie kosztorysu: płatności dokonuje się po zestawieniu kosztów przeprowadzonych prac i przewidywanych kosztów. Cena końcowa za usługę może ulegać zmianom.

W przypadku płatności funkcjonują dwa rodzaje zabezpieczenia płatności, zarówno dla klienta, jak i usługodawcy. Są to: zaliczka i zadatek. Obie te formy są do siebie bardzo podobne – polegają na przekazaniu części wynagrodzenia (w przypadku zaliczki, najczęściej na materiały budowlane). Zadatek tym różni się od zaliczki, że strona, która nie wywiązała się z umowy, musi stronie poszkodowanej wypłacić sumę wynoszącą dwukrotność zadatku.