Kto może pełnić nadzór inwestorski? Wyjaśniamy krok po kroku

Nadzorem inwestorskim mogą zostać objęte różne inwestycje deweloperskie. Taką decyzję może wydać jednostka samorządowa lub też sam inwestor. Nadzór jest sprawowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, czyli przez inspektora nadzoru budowlanego.

Czym zajmuje się inspektor budowlany?

Zadaniem osoby pełniącej tego rodzaju nadzór jest przede wszystkim sprawdzanie, czy prace są wykonywane zgodnie z założonym projektem. Dotyczy to zarówno wymogów stawianych w prawie budowlanym, jak i zaleceń ze strony architekta. Jeśli na przykład dany obiekt jest wpisany na listę zabytków, to wtedy obowiązkiem inspektora jest również określenie wartości kulturowej i historycznej budynku. Praca inspektora zaczyna się od zapoznania z projektem, który powinien zostać dostarczony mu co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem budowy. W tym czasie może on dokonać korekty ewentualnych nieprawidłowości.

Szczegółowe zadania inspektora

Nadzorca musi zwrócić uwagę na jakość wykorzystywanych materiałów oraz sposób wykonywania poszczególnych robót. Stale kontroluje również to, czy wykonywane prace są zgodne z prawem, umową oraz projektem danego budynku. Sprawuje on pieczę nad dokumentami takimi jak faktury od kontrahentów i firm wykonujących usługi w ramach przeprowadzania danej inwestycji. Swoje spostrzeżenia umieszcza w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie musi ciągle przebywać na terenie budowy, wystarczy, że pojawia się zgodnie z określonymi terminami. Jego wizyty muszą być jednak na tyle częste, aby mógł rzeczywiście kontrolować przebieg danej inwestycji.

Niezbędne uprawnienia

Tego rodzaju nadzorca musi przede wszystkim mieć odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę z tego zakresu oraz doświadczenie. Konieczna jest doskonała znajomość norm i prawa budowlanego. Co ciekawe, nadzór inwestorski nie może być sprawowany przez kierownika budowy, za to może go pełnić sam inwestor. Jeśli jednak nie ma on odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, wówczas powinien on przekazać tę funkcję odpowiedniemu specjaliście. Kolejnym wymogiem jest przynależność do izby samorządu zawodowego oraz wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nadzór inwestorski może być nałożony przez określoną instytucję samorządową. Dotyczy to w szczególności skomplikowanych projektów.

Jeśli szukasz koordynatora projektów zapraszamy do kontaktu z nami!

Dodaj komentarz